Ieškai informacijos apie namų renovaciją? Namu-renovacija.lt - čia rasi tai ko ieškojai
NAMŲ RENOVACIJA

DAUGIABUČIŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA

Programos tikslas ir esmė

Dauguma daugiabučių Lietuvoje yra neefektyvūs (netaupantys šilumos ir pan.), jie buvo pastatyti dar iki 1993 m.  Atsižvelgdama į tai, valstybė pradėjo įgyvendinti programą, pagal kurią yra suteikiamos puikios sąlygos jų renovavimui. Pasinaudokite šia programa ir Jūs - būsto atnaujinimas leis sumažinti šildymo išlaidas, suteiks daugiau komforto ir pakels turimo turto vertę.

Ši galimybė yra remiama ir Europos Sąjungos – tai iniciatyva JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), kuria naudodamosis valstybės narės gali skirti dalį joms skirtos ES struktūrinių fondų paramos atlyginamoms investicijoms į tvarių miestų projektus.

Valstybė padės gyventojams kompensuodama dalį modernizavimo darbų:

iki 2013 m. gruodžio 31 d. butų ir kitų patalpų savininkams kompensuodama net 100 procentų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros atlikimo išlaidų.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. bus kompensuojama 50 procentų nurodytų išlaidų, organizuojant projekto įgyvendinimą.
Kas priskiriama modernizavo darbams?

Modernizavimo (atnaujinimo darbai) – tai:

Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas;

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas,

Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas;

Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus, taip pat kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas) ir pan.

Nuo ko pradėti?

Namo renovavimas pagal šią programą – sudėtingas procesas, reikalaujantis nuoseklumo ir nustatytų taisyklių laikymosi. Žemiau yra pateikiami pagrindiniai darbai, kuriuos būtina atlikti norint tinkamai parengti namą renovavimo darbams:

Namo valdytojas turi inicijuoti daugiabučio atnaujinimą, prieš tai būsto savininkų susitikime apibendrinęs informaciją apie namo fizinę ir energetinę būklę;

Konkurso būdu yra atrenkamas Investicijų plano rangovas, parengiama paslaugų pirkimo ataskaita ir pateikiama Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai, kurios pareiga – įvertinti pateiktą ataskaitą;

Atrinktas rangovas pateikia investicijų planą;

Suderintas investicijų planas turi būti patvirtintas namo būsto savininkų susirinkime arba balsuojant raštu (svarbu, kad visų sprendimų protokolai atitiktų teisės aktų reikalavimus);

Tinkamai atlikus šiuos veiksmus, namo valdytojas kreipiasi į banką kreditui gauti;

Bankas įvertina gautus dokumentus;

Namo valdytojas konkurso būdu atrenka specialistus statinio projektui ir kitiems darbams parengti;

Atliekami kiti būtini darbai. Daugiau apie juos galite rasti čia: http://www.swedbank.lt/lt/pages/privatiems/daugiabucio_namo_atnaujinimo_procesas

 

PRIVAČIŲ NAMŲ RENOVACIJA

Remiantis viena iš ES direktyvų, nuo 2020 m. Lietuvoje visi statomi gyvenamieji namai turės būti energetiškai aktyvūs (investicijos į tokias statybas šiandien yra šiek tiek didesnės, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje atsiperka labai greitai!). Atsižvelgiant į tai, jau šiandien yra planuojamas ne tik daugiabučių, bet ir individualių namų renovavimas. Jų renovavimo programai yra skirta 3,38 mln. litų paramos, o tai yra beveik tris kartus daugiau nei pernai.

Individualių namų savininkams yra numatyta kompensuoti iki 30 proc. investicijų į namo šiltinimą arba energiją taupančią įrangą. Pagrindinis reikalavimas keliamas tokioms investicijoms – tai 20 proc. mažesnės šildymo išlaidos po pastato modernizavimo negu anksčiau ir jo energetinis efektyvumo atitikimas bent C klasės reikalavimams. Kitas reikalavimas pareiškėjai turi būti vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, savininkai.

Daugiau informacijos:

http://www.urbact.lt/index.php/naujienos/116-renovacijoje-gals-dalyvauti-ir-individuali-nam-savininkai.html

http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=12190

 

Jeigu ieškote kas galėtų kokybiškai sumontuoti signalizaciją ar vaizdo stebėjimo sistemą, rekomenduojame: www.signalizacija.eu